Jó gyakorlat

 

A közoktatás fejlesztésére vonatkozóan a “Jó gyakorlat” olyan

  • innovatív folyamat,
  • módszer,
  • cselekvés és
  • eszközhasználat

együttese, amely az intézményi gyakorlatban és működésében megtapasztalható.

Több éve sikeresen és hatékonyan alkalmazott, kipróbált, ezért eredményesen adaptálható, fenntartható, fejleszthető, dokumentálható.

A “Jó gyakorlat” tehát adott szakmai kritériumoknak (NAT, ONAP stb.) megfelelő innováció, oktatási, pedagógiai gyakorlat, amely az intézmény fejlesztőmunkáját az osztálytermi, illetve egyéni fejlesztési szintig pozitívan befolyásolja. Az átvett innováció a továbbiakban a felhasználók által is elismert szolgáltatásként képes működni.

Iskolánk figyelmet fordít arra, hogy tapasztalatait, innovatív erejét megossza másokkal, segítségére legyen a mintákat, megoldásokat kereső társintézményeknek. A www.kosar.educatio.hu honlap kínálatában négy jó gyakorlatunk szerepel:

“Elfogadva követelj!”-komplex fejlesztés tanulási zavar veszélyeztetett és tanulási zavarral küzdő gyermekek számára

“Mihály-napi vásár” néphagyományok ápolása a napköziben

“Kulcs a matematikához” – emelt szintű matematika oktatás gyakorlata az 5-8. évfolyamon

“Kodály útján” – emelt szintű ének-zene oktatás gyakorlata

Ez a pedagógiai kultúra segíti a TÁMOP keretében pályázó intézményeket abban, hogy az adott fejlesztéseket sikerrel alkalmazó óvodáktól, iskoláktól ösztönző mintát, megerősítést kapjanak. A központi erőforrások ugyanis nem elegendőek az előttük álló sokelemű fejlesztés pedagógiai előnyeinek, elérhető sikereinek felmutatására.

Ez a horizontális tanulási forma hálózatokban is megerősödött, így például az önfejlesztő iskolák vagy a Comenius program egyes résztvevő csoportjaiban vagy az alternatív pedagógiák képviselői körében.

Másként hiteles a megtapasztalt gyakorlat, mint bármely alapos felkészítés. A jó gyakorlatok megismerése ezért tölt be központi szerepet az Európai Unió által támogatott tágabb fejlesztési környezetben is.