Emelt szintű matematika

Emelt óraszámú matematika oktatás (5-8. évf.)

Matematikai műveltség, problémamegoldó képesség, kreatív gondolkodás, ismeretalkalmazás mind-mind a korszerű matematikatanítás meghatározó pontjai.
A jelenben és a közeljövőben nagy szükség van matematikailag művelt emberekre, akiknek a helyüket egy igen összetett és gyorsan változó világban kell megtalálniuk. A hozzáférhető információ mennyisége exponenciálisan nő és mindenkinek képesnek kell lennie arra, hogy önmaga és a társadalom számára eredményesen kezelje és értelmezze az őt körülvevő ismeret- és információtömeget. Ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy iskolánkban kitüntetett figyelemmel forduljunk a matematika felé. A tárgy tanítása nem öncélúan része a tantervnek. Tisztában vagyunk azzal, hogy a matematika egyre fontosabb szerepet játszik az emberek életében, nélkülözhetetlen a sikeres munkavégzéshez.
Elsődleges célunk, hogy tanulóink a matematikát megszeretve sajátítsák el a tudnivalókat. Gyakran emlegetett mottónk szellemében – “a matematika nem nehéz, csak szeretni kell ” – folynak a tanítási óráink, diákjaink felkészítése a középfokú intézménybe való sikeres továbblépésre. A tehetséggondozás érdekében 5-8. évfolyamon egy-egy csoportban emelt óraszámban tanítjuk a matematikát. Ezekben a csoportokban a heti óraszámot 1 órával  megnövelve mód és lehetőség van versenyfeladatok megoldására, az ismeretek több dimenzióban való elmélyítésére, matematikai modellek, algoritmusok megalkotására. Diákjaink rendszeresen sikeres szereplői különféle városi, megyei, országos matematikaversenyeknek. Mindezek mellett megnyugvással és örömmel tölt el bennünket az az eredmény, melyet a Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Értékelési Központja adott közre egy az Oktatási Minisztérium megbízásából elvégzett felmérés kapcsán.

Matematikai gondolkodás területén a mi iskolánknál jobban teljesítők aránya mindössze 9%, míg a gyengébb teljesítményt nyújtó iskolák aránya 91%. Ezek alapján a mi iskolánk mind az országos átlagot, mind a megyeszékhelyi iskolák átlagát tekintve, a felső 10%-hoz tartozik.

Ezen felmérés eredménye, a versenyeken elért sikereink, a középfokú intézmények visszajelzései mind-mind megerősítenek bennünket abban a hitünkben, hogy érdemes így, ilyen feltételek mellett folytatni iskolánkban a matematika tanítását.

Zárszó:
“Ha jó kedvű vagyok, akkor matematikával foglalkozom, hogy jobb kedvű  legyek.
Ha rossz kedvű vagyok, akkor matematikával foglalkozom, hogy elmúljon a rossz kedvem.”
/ Rényi Alfréd /