Ökoiskola

Az ökoiskola hálózat egy nemzetközi projekt alapján 1986-ban indult útjára. Azóta 10 országban több száz iskola lett a hálózat tagjává. A hálózathoz tartozó összes iskola minden országban azonos elvek, módszerek alapján épül fel és működik.

Az ökoiskola tulajdonképpen egy környezetbarát iskola,

  • amelynek tantervében és pedagógiai programjában meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek valamint a fenntarthatóság kérdéskörének. ( Fenntartható az a gazdasági-társadalmi fejlődés, amely kielégíti a jelen igényeket anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségét saját szükségleteik kielégítésében.)
  • amely lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási formákra(vetélkedők, pályázatok, erdei iskola, projektek), ezzel elősegíti a tanulók környezettudatos magatartásának kialakulását
  • amely a szülőkkel és a helyi közösséggel együttműködve részt vesz a helyi környezeti problémák vizsgálatában,megoldásában
  • amely technikai- gazdasági szinten igyekszik takarékosan bánni az energiaforrásokkal, csökkenteni a hulladékok mennyiségét, az iskola külső és belső környezetét esztétikusan kialakítani és megteremteni az egészséges iskolai munka feltételeit.

Az Ökoiskola Címet az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hozta létre. A Cím azoknak az iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek átgondoltan foglalkoznak a fenntarthatóság gyakorlati megvalósításával.

A mi iskolánk 2005. júniusa óta tagja ennek az államilag elismert hálózatnak, amelyhez szigorú feltételek mellett lehet csatlakozni.

2012-ben iskolánk elnyerte az Örökös Ökoiskola címet.

Örökös Ökoiskola oklevél megtekintése

Az Ökoiskola cím a következő előnyökkel jár:

  • A nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított magyar ökoiskola kritériumrendszer az iskola megkülönböztető minőségjelzője, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők számára, és pozitív visszajelzést jelent az iskola munkájáról a fenntartó számára.
  • A hálózat iskolái nagyobb eséllyel vesznek részt a környezeti nevelési és a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon.
  • A cím elnyerője az Ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a Hálózat programjai segítik szakmai fejlődését.

A Címet elnyert iskolák tevékenységét az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi Minisztérium által közösen felkért bizottság ellenőrzi.

Képek az Ökoiskola mindennapjaiból

 

Ökolábnyom Mi is ez?

Energiatakarékossági praktikák otthon, a konyhában, a fürdőszobában

Van kedved játszani? 

Itt sok játékot találsz. 

Itt is találsz játékokat.

Szeretnél többet tudni a szelektív hulladékgyűjtésről? Kattints ide!

A tudatos vásárló 12 pontja Kattints ide! vagy Kattints ide!