10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

(A lista személyes adatokat nem tartalmazhat)

Iskolák

 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához megtekinthető itt.
 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége megtekinthető itt.
 3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve megtekinthető itt.
 4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói  megtekinthető itt.
 5. Általános iskolákban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók megtekinthető itt.
 6. Középiskolákban az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve
 7. Szakképzésben részt vevő iskolákban a pályakövetés eredményei
 8. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége megtekinthető itt.
 9. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai megtekinthetők itt.
 10. Iskolai tanév helyi rendje megtekinthető itt.
 11. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma megtekinthető itt.