Emelt szintű ének-zene

“Legyen a zene mindenkié!”
/ Kodály Zoltán /

Iskolánkban 1972 óta a zenei nevelés sajátos feladatot vállal a tanulók érzelmi, értelmi és jellemnevelésében. Kodály Zoltán világszerte elismert zenepedagógiájának az elveire épül emelt szintű ének-zenei nevelésünk. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. Ez a gazdag érzelmi hatás színesíti a fantáziát, formálja az ízlést, és fogékonnyá teszi a gyermeket más emberek, közösségek és kultúrák értékeinek befogadására.
Zenei nevelésünk módszertani alapelve a közös éneklés, melynek természetes eleme az énekhang, minden gyermek veleszületett hangszere. Diákjaink többsége nem lesz zenész. Sokan abba is hagyják a muzsikálást az iskola után, de amit a kodályi oktatástól kaptak, azt nem felejtik el. Az is kiderült, hogy ez nem csak speciális többlettudást biztosít, hanem elősegíti a többi tantárgy magas szintű elsajátítását. Segíti a személyiség fejlődését, a kommunikációt és kreativitást, egymás iránti szeretet a zene közvetítésével, a helyes időbeosztást, fegyelmet, aktív részvételt és az érzelmek kifejezésének képességét.
A múlt gyökereiből való táplálkozás a jelen kihívásainak való megfeleléssel párosul. Az egyre érzelemmentesebb világban egyre nagyobb szükség van a művészeti nevelésre, ezen belül is az ének-zenére. Ennek a célnak igyekszünk ma is megfelelni, s mint az elmúlt években elért hazai és külföldi eredmények bizonyítják: sikeresen.
2001 szeptembere óta a tehetséggondozás évfolyamszintű csoportban történik, így iskolánk minden tanulójának lehetőséget biztosítunk ehhez a tevékenységhez.
A 2004/2005-ös tanévtől felmenő rendszerben az 1-2. évfolyamon az átlagosnál magasabb óraszámban tanítjuk az ének-zenét, 3-6. évfolyamon pedig heti két alkalommal kórusban énekelnek gyermekeink.  E terület olyan sajátosan egyedi művészeti magatartás lehetősége az iskolai közösség számára, amellyel más tantárgyak nem rendelkeznek, ugyanakkor szolgáltatást nyújt kultúra közvetítőjeként a társadalom felé.
Zenei csoportjainkban a meghallgatást az iskolai beiratkozás időpontjában lehet kérni. Az itt tevékenykedő szaktanárok optimista hittel és elkötelezettséggel mindent megtesznek annak érdekében, hogy a “kulturális örökség” részének nyilvánított zenei tagozatokat szolgálják és őrizzék a jövő generációinak számára.

“Ameddig egy nép énekel, messzire hallatszik hangja.”
/ Sütő András /

Képek az emelt szintű ének-zenét tanuló diákok programjaiból