Célja

Kodály útját járva hisszük és valljuk:

“Zene nélkül nincs teljes ember”


– Olyan iskola működtetésére törekszünk, amely tanulóinknak modern, a társadalmi igényeknek megfelelő ismereteket nyújt, miközben bevezetjük őket a művészetek, elsősorban a zene világába.

– Meg kívánjuk őrizni a Magyarországon immár a kulturális örökség részének nyilvánított emelt szintű ének – zenei oktatást, mely az aktív zenélés, közös éneklés mellett fogékonnyá teszi a gyermekeket más emberek, közösségek és kultúrák értékeinek befogadására is.

– A komplex személyiségfejlesztés érdekében olyan készségek, képességek – mint például problémamegoldás, kreativitás, absztrahálás elemző gondolkodás – kibontakoztatását tartjuk fontosnak, mely segíti tanulóinkat az őket körülvevő világ megértésében, megismerésében. Ezek szellemében a korszerű alkalmazásra képes matematikai műveltség kialakításának érdekében felső tagozatunkban emelt szintű matematikaoktatást folytatunk évfolyamonként egy csoportban.

– A tehetséggondozás mellett a hátrányok leküzdésével igyekszünk minden tanulónknak egyenől esélyt biztosítani az általános műveltség alapjainak elsajátításához, az egész életen át tartó tanulás képességének megszerzéséhez.

– Különös figyelmet fordítunk a dyslexiás és dysgraphiás gyermekek nevelésére, oktatására, ezért alsó és felső tagozatban egy-egy fejlesztő pedagógus foglalkozik speciális pedagógiai módszerek, eljárások segítségével  e tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekkel.

– Fontosnak tartjuk a mindennapos testnevelést, hiszen a sport nem csak a testi nevelésnek, hanem a léleknek is az egyik leghatásosabb, legnemesebb nevelő eszköze. Tanulóink körében olyan életmód kialakítására, megismertetésére törekszünk, melynek szerves része a mozgás és az egészség megőrzése.