Beíratás

A 2021/2022-es tanévre történő beíratás időpontja: 2021. április 15-16.

A részletes információk 2021. tavaszán lesznek elérhetők.

 

Részletes tájékoztató a 2020/2021-es tanévre történő beíratásról

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 • A beiratkozás első szakaszában április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába,
 • vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

 • A beiratkozás második szakaszában április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (6) bekezdése alkalmazásában a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (6) bekezdése alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül a 7/2020. (III.25.) EMMI határozata 2.d) pontja szerint.

Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, szíveskedjék felvenni a kapcsolatot az érintett általános iskolával!

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmét, hogy az iskolánk esetében a második szakaszban /2020. április 28. és 2020. május 15. között/ van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy a személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni. Ebben az esetben kérjük, hogy a 22/303-365 telefonszámon – a 15-ös melléken – szíveskedjenek időpontot egyeztetni!

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Köszönjük a segítő együttműködést!

Tisztelettel: Vezetőség

Telefonos érdeklődés és bejelentkezés:

22/303-365/15-ös mellék vagy Fentné Pock Tímea igazgatóhelyettes: 30/500 8750

Letölthető dokumentumok:

1. Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

2. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

Az iskolánk körzetébe tartozó közterületek jegyzéke az oldal alján megtekinthető.

Az étkezéssel kapcsolatos letölthető dokumentumok:

01_Tájékoztató az iskolai étkezésről

02_ Adatlap az iskolai étkezés felméréséhez

03_Nyilatkozat az ingyenes vagy kedvezményes étkezésről

04_ Igazolás a nevelésbe vett gyermek ingyenes étkezéséhez

05_Tájékoztató diétás étrendről

06_Nyilatkozat diétás étrend igénybevételéhez1

07_Nyilatkozat diétás étrend igénybevételéhez2

 

Az előző tanév (2019/2020) beíratási információi, beíratáshoz szükséges dokumentumai :

 1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (lakcímkártya)
 2. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
 • óvodai szakvélemény,
 • járási szakértői bizottság szakértői véleménye
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 1. A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
 2. A gyermek TAJ kártyája.
 3. A gyermek személyazonosító igazolványa, ha van.
 4. A gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvélemény, orvosi igazolás.
 5. A beiratkozáshoz szükséges, a beíratás időpontja előtt letölthető egyéb dokumentumok:
 • 1.Jelentkezési lap
 • 2.Alapadatlap
 • 3.Nyilatkozat idegen nyelv oktatásáról
 • 4.Nyilatkozat emelt óraszámú ének-zene oktatásról
 • 5. Nyilatkozat az etika és a Hit- és erkölcstan közötti választásról
 • 6. Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
 • 7. Nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról
 • 8. Nyilatkozat fényképek és videofelvételek nyilvánosságra hozataláról
 • 9.Nyilatkozat tájékoztató megismeréséről a diákigazolvány igénylésével kapcsolatban
 • 10. Iskolai adatlap

Tájékoztató az étkezésről

 1. Az étkezéssel kapcsolatos letölthető dokumentumok:

 

Diákigazolvány-igénylés rendje megtekinthető itt.

Tájékoztató az etika/hit- és erkölcstan oktatásról

Általános iskolai beiratkozás új lehetősége

Lehetőség nyílik a szülőknek/gondviselőknek arra, hogy az eÜgyintézés online felületén előzetesen jelentkeztessék gyermeküket a választott iskolába. A jelentkezés kétféle módon lehetséges:

Azon szülők/gondviselők, akik már rendelkeznek KRÉTA szülői/gondviselői hozzáféréssel (tehát már idősebb gyermekük köznevelési intézménybe jár), úgy a rendszerbe való belépéssel automatikusan eléri ezt a felületet.

Azon szülők/gondviselők, akik még nem rendelkeznek KRÉTA szülői/gondviselői hozzáféréssel, a https://eugyintezes.e-kreta.hu oldalon keresztül “Új ideiglenes felhasználóként” regisztrálhatnak.

Ezen új lehetőségről a körzetes tájékoztató plakáton is nyújtunk tájékoztatást.

Fontos, hogy a szülők tisztában legyenek azzal is, hogy a személyes megjelenés ennek ellenére sem maradhat el.

Iskolánk körzetébe tartozó utcák jegyzéke: