Beíratás

Amint intézményünk megkapja a  2020-2021-es tanévre való beíratásról szóló pontos információkat, azokat megjelentetjük honlapunkon.

Kérjük a kedves szülőket, ha szeretnék, hogy gyermekük  emelt ének oktatásban vegyen részt, akkor a beíratással egy időben szíveskedjenek őt elhozni az alkalmassági meghallgatásra.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (lakcímkártya)
 2. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
 • óvodai szakvélemény,
 • járási szakértői bizottság szakértői véleménye
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 1. A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
 2. A gyermek TAJ kártyája.
 3. A gyermek személyazonosító igazolványa, ha van.
 4. A gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvélemény, orvosi igazolás.
 5. A beiratkozáshoz szükséges, a beíratás időpontja előtt letölthető egyéb dokumentumok:
 • 1.Jelentkezési lap
 • 2.Alapadatlap
 • 3.Nyilatkozat idegen nyelv oktatásáról
 • 4.Nyilatkozat emelt óraszámú ének-zene oktatásról
 • 5. Nyilatkozat az etika és a Hit- és erkölcstan közötti választásról
 • 6. Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
 • 7. Nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról
 • 8. Nyilatkozat fényképek és videofelvételek nyilvánosságra hozataláról
 • 9.Nyilatkozat tájékoztató megismeréséről a diákigazolvány igénylésével kapcsolatban
 • 10. Iskolai adatlap

Tájékoztató az étkezésről

 

 1. Az étkezéssel kapcsolatos letölthető dokumentumok:

Diákigazolvány-igénylés rendje megtekinthető itt.

Tájékoztató az etika/hit- és erkölcstan oktatásról

Általános iskolai beiratkozás új lehetősége április 1-jétől

Lehetőség nyílik a szülőknek/gondviselőknek arra, hogy az eÜgyintézés online felületén előzetesen jelentkeztessék gyermeküket a választott iskolába. A jelentkezés kétféle módon lehetséges:

Azon szülők/gondviselők, akik már rendelkeznek KRÉTA szülői/gondviselői hozzáféréssel (tehát már idősebb gyermekük köznevelési intézménybe jár), úgy a rendszerbe való belépéssel automatikusan eléri ezt a felületet.

Azon szülők/gondviselők, akik még nem rendelkeznek KRÉTA szülői/gondviselői hozzáféréssel, a https://eugyintezes.e-kreta.hu oldalon keresztül “Új ideiglenes felhasználóként” regisztrálhatnak.

Ezen új lehetőségről a körzetes tájékoztató plakáton is nyújtunk tájékoztatást.

Fontos, hogy a szülők tisztában legyenek azzal is, hogy a személyes megjelenés ennek ellenére sem maradhat el.

Iskolánk körzetébe tartozó utcák jegyzéke: