Nyelvoktatás

Nyelvoktatás az iskolában

2004. május 1-én Magyarország is az Európai Unió tagjainak sorába lépett. Az idegen nyelvek oktatása még nagyobb szerephez jutott. Szűkebb és tágabb környezetünk igénye, hogy gyermekeink idegen nyelvek ismeretével nőjenek fel.
A kisgyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi alapokon nyugszik. Egyrészt  az életkori sajátosságoknak megfelelően, játékosan (a célnyelvi ország mondókáit, dalait, játékait segítségül is hívva) kedvet ébresztünk a nyelvek tanulása iránt, miközben a gyermekeket sikerélményhez juttatjuk, másrészt megalapozzuk a későbbi nyelvtanulást.

Az idegen nyelveket  csoportbontásban oktatjuk. A választható idegen nyelvek: angol vagy német nyelv.