Referencia intézmény

TÁMOP 3.1.7-11/2 – “Mintapélda” – Referencia-intézmény a horizontális tanulásért

Intézményünk 2014-ben jelentkezett a referenciaintézményi minősítésre. A 2015. augusztus 25-én történt eredményes minősítő eljárás után iskolánk felvállalja a referenciaintézményi szolgáltató szerepet, mint “Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely”.

Ebből a szerepvállalásból adódóan a következő feladatokat látjuk el: jó gyakorlatok átadását, bemutatóórák megtartását, műhelymunka feltételeinek biztosítását, konzultációk szervezését, lebonyolítását.

A fent említett területeken belül az alábbi résztevékenységek ellátását végezzük:

 

  • tanulás-módszertani foglalkozások tartása,
  • kooperatív tanulásszervezés megvalósítása,
  • projektmódszer alkalmazása,
  • konfliktuskezelési technikák kialakítása
  • tanulói laptopok használata.

 

Az iskolánkat, mint referenciaintézményt az alábbiak jól jellemzik:

Befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmaz.

Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása.

Munkakultúráját nyitott nevelési-oktatási környezet jellemzi: a szülőkkel, a civil szervezetekkel, és a helyi társadalommal kiépített partnerkapcsolatai erősek.

Vezetése és tantestülete egyaránt elkötelezett a referenciaintézményi szolgáltatás feladataiban. Folyamatos önfejlesztésre kész. Önértékelési rendszert működtet. Vállalja a külső értékelésben való konstruktív részvételt.

Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezik. Szervezeti kultúrájára, pedagógiai gyakorlatára jellemző a team-munka és a pedagógusok közötti aktív együttműködés. Az IKT eszközöket és módszereket a pedagógiai programjában foglaltak szerint alkalmazza.

Mindezeket alapul véve kijelenthető, hogy intézményünk példaértékű a szolgáltatások színvonalának biztosításában és törekszik is ennek a továbbiakban történő megtartására.

 

Képek a záróértekezletről

Cikk városunk honlapján