Megvalósított projektek

Határtalanul – HAT-KP-1-2023/1-001492 – Határtalanul kirándulás 2024 Szabadkától Fiuméig-Barangolás Délvidéken 2024. május 13-16-ig 

Iskolánk 7. évfolyamos tanulói május 13-16. között részt vettek a Határtalanul kiránduláson, amelynek úticélja: Szerbia és Horvátország voltak. A programban résztvevő diákokat 4 pedagógus kísérte. A kirándulás megállói: Szabadka, Kishegyes, Palics, Zágráb, Crikvenica, Fiume, Abbázia, Varasd és Csáktornya voltak. Az élményben és programokban gazdag utazás pillanatai a PPT-ben megtekinthetőek.

Képes összefoglaló

Szöveges összefoglaló

Határtalanul – HAT-KP-1-2022/1-00050

2023. május 16. és 19. között iskolánk hetedik évfolyamos diákjai Határtalanul kiránduláson vettek részt. Az idei évben Erdély és az erdélyi magyarság múltjával, jelenével ismerkedhettek a program keretében. Életre szóló élményekkel gazdagodott az ötven résztvevő diák és az őket kísérő pedagógusok.

Köszönjük a szervezést és a kíséretet.

Szakmai beszámoló

Képek a programról

Szöveges kiegészítés a képekhez

 

 

Határtalanul – HAT-18-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek -2019

– Beszámoló a programról

– Képes bemutató

– Élménybeszámoló

________________________________________________________________________________________________________________________

Határtalanul – 2016

Cikk városunk honlapján


Határtalanul – BGA-12-HA-“Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre”-2013

–  Szerbia – képes beszámoló a programról

– Cikk városunk honlapján

A feol.hu cikke

-Képek


Határtalanul -BGA -11 – HA -01 -“Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre”- 2012

– Képek


TÁMOP 3.1.7-11/2 – “Mintapélda” – Referencia-intézmény a horizontális tanulásért

Intézményünk 2014-ben jelentkezett a referenciaintézményi minősítésre. A 2015. augusztus 25-én történt eredményes minősítő eljárás után iskolánk felvállalja a referenciaintézményi szolgáltató szerepet, mint “Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely”.

Ebből a szerepvállalásból adódóan a következő feladatokat látjuk el: jó gyakorlatok átadását, bemutatóórák megtartását, műhelymunka feltételeinek biztosítását, konzultációk szervezését, lebonyolítását.

A fent említett területeken belül az alábbi résztevékenységek ellátását végezzük:

  • tanulás-módszertani foglalkozások tartása,
  • kooperatív tanulásszervezés megvalósítása,
  • projektmódszer alkalmazása,
  • konfliktuskezelési technikák kialakítása
  • tanulói laptopok használata.

Az iskolánkat, mint referenciaintézményt az alábbiak jól jellemzik:

Befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmaz.

Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása.

Munkakultúráját nyitott nevelési-oktatási környezet jellemzi: a szülőkkel, a civil szervezetekkel, és a helyi társadalommal kiépített partnerkapcsolatai erősek.

Vezetése és tantestülete egyaránt elkötelezett a referenciaintézményi szolgáltatás feladataiban. Folyamatos önfejlesztésre kész. Önértékelési rendszert működtet. Vállalja a külső értékelésben való konstruktív részvételt.

Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezik. Szervezeti kultúrájára, pedagógiai gyakorlatára jellemző a team-munka és a pedagógusok közötti aktív együttműködés. Az IKT eszközöket és módszereket a pedagógiai programjában foglaltak szerint alkalmazza.

Mindezeket alapul véve kijelenthető, hogy intézményünk példaértékű a szolgáltatások színvonalának biztosításában és törekszik is ennek a továbbiakban történő megtartására.

Cikk városunk honlapján

  


TIOP-1.1.1-07/1 -2008-1174  – “Intelligens iskolák Székesfehérváron”

TIOP – 1.1.1-09/1 – 2010 – 0186 – “Tanulói laptop program Székesfehérváron”

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében iskolánk támogatást nyert a TÁMOP – 3.1.4-08/2. pályázat folytatásaként a “Tanulói laptop program”, a TIOP – 1.1.1-09 projekt megvalósítására. A “Tanulói laptop” pályázat segítségével lehetőségünk lesz az informatikai ismereteket, eszközöket és a kommunikációs kultúrát tanulóink számára hozzáférhetővé tenni, s ezáltal felkészíteni őket az új évezred információs társadalmára.

– Bővebben

-Cikk városunk honlapján

– A gyerekek véleménye

– Az első tapasztalatok

– Fehérvár TV riportja


2009 -2015 TÁMOP 3.1.4

TÁMOP -3.1.4 -08/2 – 2008 -“Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-

Innovatív intézményekben”

– Részletes leírás városunk honlapján

– Összesített szakmai program

– Képek

TÁMOP 2014-2015

“Víz, élet, egészség” – témahét program, Cikk és képek városunk honlapján, a Fehérvár TV riportja, összefoglalás

Gyermekirodalom projekt: Rumini  összefoglaló


TÁMOP 2013-2014

“Törődj magaddal! – témahét program, összefoglalás

“Víz, élet, egészség” – témahét program


TÁMOP 2012-2013

“Törődj magaddal!” – témahét program, cikk városunk honlapján

“Víz, élet, egészség” – témahét

Gyermekirodalom projekt: Rumini projektterv


TÁMOP 2011-2012

Gyermekirodalom – projekt: Keménykalap és krumpliorr összefoglalás

“Törődj magaddal!” – témahét program, Cikk városunk honlapján

“Víz, élet, egészség” – témahét program


TÁMOP 2010-2011

Kompetencia alapú oktatás a 2010-2011-es tanévben megtekintés

Törődj magaddal! – témahét program, összefoglalás

Gyermekirodalom – projekt: Szeleburdi család összefoglalás

“Víz, egészség, élet!” témahét program,  összefoglalás


TÁMOP 2009-2010

Nyertünk letöltés

Kompetencia területek letöltés

Elindultunk letöltés

Rumini gyermekirodalom – Projektoktatás letöltés, innováció – kosar.educatio.hu

Törődj magaddal! -témahét letöltés, innováció – kosar.educatio.hu

Nyílt nap program, meghívó

A Víz napja letöltés, innováció – kosar.educatio.hu

Környezetvédelem moduláris oktatás letöltés, innováció – kosar.educatio.hu

Szülői vélemények a kompetenciaalapú oktatásról


KEOP – 6.1.0/A/09 – 11 -“A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok   (szemléletformálás, informálás, képzés)”

– Részletes leírás

– Újságcikk

– Képek

-Riport a Kossuth rádióban

Így látták a gyerekek

Így látta Tünde néni

Sajtóközlemény – A projekt összegzése


 

2009 – 2011 – “Hozd a formád, Magyarország!”

Képek

2009/2010 –  plakát, életmód statisztika, Hozd a formád! – hét

2010/2011 –plakát , Cikk és képek a város honlapján  Cikk városunk honlapjánA Fehérvár TV riportja,   A Fehérvár TV riportja Cikk városunk honlapján, A projekt városi értékelésePárbeszéd az egészségfejlesztésről


2010 – 2011 – “Csodapatika”

Bevezető, Fiókmesék a Fekete Sas Patikában, Fekete Sas Patikusképző,  

Képek


2009 – 2010 – “Fűben, fában orvosság”

A projekt összefoglalása

Képek